Vremea
Vrei să reacționezi la acest mesaj? Creați un cont în câteva clicuri sau conectați-vă pentru a continua.

Statu de drept nazist si ambasadoru' lu' Hussein

In jos

Statu de drept nazist si ambasadoru' lu' Hussein Empty Statu de drept nazist si ambasadoru' lu' Hussein

Mesaj  Ghita_Bizonu' la data de Sam Ian 21, 2017 1:00 pm

Nesimtitu ala de Klem ii da ca proasta-n targ cu "valorile statului de drept" in timp ce favoritii sai o iau razna in cel mai pur stil nazisto-bolsevic in numele "aticoruptiei"

Din Luju Judecatorul Ovidiu Daniel Galea de la Tribunalul Bihor a fost trimis in judecata de procurorii DNA intr-un nou dosar de „coruptie”. Galea este acuzat de fals in declaratii in forma continuata pe motiv ca, in ultimii opt ani, nu ar fi mentionat in declaratiile de interese calitatea de membru al unei loje
Presupun loja masonica din ania care promoveaza iudeo-masonismu' care se "stie" ca iudeo-bolsevism este ..

Insa daca cautam declaratie d einterese - iata ce se cere sa declari

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanță juridică, consultanţă şi civile, obţinute ori aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:
(din formularu de la Agentia Nationala de Integritate)
Deci la o prima vedere - nu apare "loja masonica" .
Loja masonica sigur ca nu este o asociaţie profesionala şi/sau sindicala (3) , singura asociatie caere trebuieste raportata la ANI.

S-ar putea zice ca cf (1) trebuie sa declari daca esti "membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale" insa art 1 cere sa indici "Nr. de părţi sociale sau de acţiuni " si "Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor " .
Idem al pct 2 se cere declararea "Valoarea beneficiilor" ca sa nu mai zic ca vorbeste de "Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control "
Idem ptr (4) , ca daca esti DOAR membru al unui partid politic - sa zicem PNTcd saau Slavati Romania de nicusori- nu este cazul sa amintesti. Sau nu se cere expres. De fpat daca mentionezi "membru si cotizant" risti sa ti se puna o apostila "zevzecu' nu intelege ce citeste!"

Cum szic pe nicieur nu apare Loja Masonica. Nici cercu filatelistilor, nici Adotratorii Kodrutesi Klemice , "Caine pana la moarte" samd etc.

De fpta dosarul asta se pare ca se duce catre o respingere ca "fapta nu este prevazuta de lege". Adica in sine dosarul asta este o samavolnicie adica o faradelege ...

Si excr... pardon ambasadorul lu' Hussein zice ca sprijina cica statu de drept.
Statu de drept nazist, poate!


Ghita_Bizonu'
Ghita_Bizonu'

Mesaje : 919
Data de inscriere : 13/04/2010
Varsta : 68
Localizare : Bucuresti

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum